ทดสอบข่าวใหม่ 1

  • PDFพิมพ์อีเมล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน มอบของขวัญปีใหม่ปี 2555 ให้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงการแสดงความขอบคุณ และเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี โดยมีนางสาวกษมวรรณ นะประสิทธฺิ์ ประธานนักเรียน รุ่นที่ 40 เป็นตัวแทนมอบของขวัญ ณ ลานหน้าเสาร์ธง วันที่ 11 มกราคม 2555